Mat engem léiwen Don kanns du mech als Walfy 2022 ufeieren an domatt d’ASBL „Schrëtt fir Schrëtt“ vu Bereldeng ënnerstëtzten . MERCI fir äer ËNNERSËTZUNG … a sief och du um Start, den 2.Oktober. Ech zielen op iech☺️ Chantal Hoffmann
 
Avec un geste généreux tu peux m’encourager en tant que „Walfy 2022“ et ainsi supporter l’Asbl „Schrëtt fir Schrëtt“ .
Merci pour ta SOUTIEN … et prends également le départ le 2 octobre.
Je compte sur vous ☺️
 
With a little donation you can cheer me on at “Walfy 22“ & at the same time support L’ ASBL „Schrëtt fir Schrëtt“ .
 
Thanks for your donation… & be on the startline yourself on the 2nd October.
I’m counting on you ☺️

Site vun der ASBL

Les dons sont fiscalement déductibles.